top of page

Det narrative univers

"Narrativ tilgang  

Det er ikke bare det, vi oplever, eller vores biologi, der former os som mennesker. Måden vi taler om det, vi oplever, får betydning for, hvilken mening vi skaber om os selv og om verden. De fortællinger, vi har til rådighed om os selv og andre, får således stor betydning for vores identitet.

Den narrative tilgang søger at undersøge de fortællinger, mennesker har til rådighed, og hvordan disse fortællinger har effekter i menneskers liv. Fortællingers kræft opretholdes og styrkes, når de bemærkes og genfortælles af andre. Det gælder både de mere opbyggelige fortællinger og de fortællinger, som spænder ben for menneskers liv.

Med den narrative tilgang ønsker vi at understøtte og bekræfte menneskers foretrukne identitet. Bevidning er det narrative svar på, hvordan man i terapien metodisk kan bruge andre mennesker som vidner, der kan bekræfte og lade sig inspirere af de fortællinger, vi får lov til at være vidne til." - Dispuk 

Teroretiker som den narrative tilgang læner sig op ad er Michael White

bottom of page